نرم افزار برنامه ريزي آموزشي نورچين
 
معرفي نرم افزار برنامه ريزي آموزشي نورچين
داراي تاييد فني از شوراي عالي انفورماتيك كشور

این نرم افزار یکی از نرم افزارهای قدرتمند برنامه ریزی آموزشی می باشد که متناسب با برنامه ریزی دانشگاه ها طراحی و پیاده سازی شده و تجربه موفقی در بیش از چهل دانشگاه دارد. کارشناسان دانشگاه به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه قادر به برنامه ریزی دروس ترمی می باشند.جهت دسترسي به برنامه هاي مراکز از لينک هاي مرتبط در سمت چپ اين صفحه استفاده نماييد
در صورت بروز هر گونه مشکل به طور موقت می توانید از nourchin.ir استفاده نمایید